Monografia / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny


Wariant tytułu Monography of the Faculty of Mechanical Engineering / University of Technology Koszalin
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Seria główna Monografie / Politechnika Koszalińska = Monography / University of Technology Koszalin


Publikacje w tym tytule: 4

Ocłoń, Paweł; Cisek, Piotr; Kozak, Ewa; Taler, Jan; Taler, Dawid
Experimental testing of tracked and cooled PVT system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ruszaj, Adam; Chuchro, Maria ; Skoczypiec, Sebastian; Dziedzic, Józef; Czekaj, Jan
Wygładzanie elektrochemiczno-ścierne wybranych stali i stopów metali nieżelaznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Niżankowski, Czesław; Wrona, Alicja
Badania symulacyjne zużycia taśmy ściernej z elektrokorundu sferycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Niżankowski, Czesław; Krupa, Piotr
Wizualizacja procesu szlifowania z wykorzystaniem programu 3ds Max9
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/