Monografie / Politechnika Koszalińska = Monography / University of Technology Koszalin


Wariant tytułu Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie
Wydawca Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
ISSN 0239-7129
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Monografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie

Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie

Monografia / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny


Publikacje w tym tytule: 5

Cyklis, Piotr; Duda, Roman
Analysis of a long-term exploitation of the solar powered hybrid adsorption-compression refrigeration cycle
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zębala, Wojciech
Wybrane aspekty modelowania procesu skrawania i mikro-skrawania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Struzikiewicz, Grzegorz; Zębala, Wojciech; Słodki, Bogdan
Struktura geometryczna powierzchni materiału spiekanego metodą DMLS po toczeniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Przestrzeń publiczna jako tworzywo w strukturze miejskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Banaszak, Katarzyna; Jarząbek, Adam
Ocena hydromorfologiczna jednolitych i scalonych części wód na obszarze działania RZGW w Gliwicach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/