Obróbka Plastyczna


Wydawca Instytut Obróbki Plastycznej (Poznań)
ISSN 0472-4313
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Kłaput, Józef; Kukawkski, Andrzej; Lisak, Janusz; Mazur, Wanda
Wpływ obróbki plastycznej na własności stali 10N3 w niskiej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna
Data wydania: 1982
ISSN: 0472-4313
Okoński, Stanisław
Walcowanie gwintów wewnętrznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obróbka Plastyczna
Data wydania: 1979
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/