Phytochemistry


Wydawca Elsevier
ISSN 0031-9422
e-ISSN 1873-3700
Impact Factor dla czasopisma 3.05 (od 2012)
3.35 (od 2013)
2.547 (od 2014)
2.779 (od 2015)
3.205 (od 2016)
3.186 (od 2017)
2.905 (od 2018)
3.044 (od 2019)
4.072 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
35 (od 2017)
100 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Wybraniec, S.; Nowak-Wydra, B.; K. Mitka; Kowalski, P.; Mizrahi, Y.
Minor Betalains in Fruits of Hylocereus Species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Phytochemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 0031-9422
Wybraniec, S.; Platzner, I.; Geresh, S. et al.
Betacyanins from vine cactus Hylocereus polyrhizus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Phytochemistry
Data wydania: 2001
ISSN: 0031-9422
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/