Phytochemistry


Wydawca Elsevier
ISSN 0031-9422
e-ISSN 1873-3700
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35


Publikacje w tym tytule: 2

Wybraniec, Sławomir; Nowak-Wydra, Barbara; Mitka, Katarzyna; Kowalski, Piotr; Mizrahi, Yosef
Minor betalains in fruits of Hylocereus species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Phytochemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 0031-9422
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Platzner, Itzhak; Geresh, Shimona; Gottlieb, Hugo E.; Haimberg, Marcela; Mogilnitzki, Michael; Mizrahic, Yosef
Betacyanins from vine cactus Hylocereus polyrhizus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Phytochemistry
Data wydania: 2001
ISSN: 0031-9422
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/