Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego. Polskie Drogi


Wariant tytułu Polskie Drogi
Wydawca Wydawnictwo „Polskie Drogi”
ISSN 1232-7484
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Tracz, Marian
Nowe wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego. Polskie Drogi
Data wydania: 2001
ISSN: 1232-7484
Bohatkiewicz, Janusz
Hałas w otoczeniu skrzyżowań : badania czynników powodujących hałas oraz błędy prognozowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego. Polskie Drogi
Data wydania: 2001
ISSN: 1232-7484
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/