Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego. Polskie Drogi


Wariant tytułu Polskie Drogi
Wydawca Wydawnictwo „Polskie Drogi”
ISSN 1232-7484
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Tracz, Marian
Nowe wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego. Polskie Drogi
Data wydania: 2001
Bohatkiewicz, Janusz
Hałas w otoczeniu skrzyżowań : badania czynników powodujących hałas oraz błędy prognozowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego. Polskie Drogi
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/