Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina


Wariant tytułu Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Wydawca University of Žilina
ISSN 1335-4205
e-ISSN 2585-7878
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Naumov, Vitalii; Bekmagambetova, Laura; Bitileuova, Zukhra; Zhanbirov, Zhumazhan; Taran, Igor
Mixed fuzzy-logic and game-theoretical approach to justify vehicle models for servicing the public bus line
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2022
ISSN: 2585-7878
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Naumov, Vitalii; Zhamanbayev, Baurzhan; Аgabekova, Dinara; Zhanbirov, Zhumazhan; Taran, Igor
Fuzzy-logic approach to estimate the passengers’ preference when choosing a bus line within the public transport system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2021
ISSN: 2585-7878
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Banet, Krystian
Using data on bike-sharing system user stopovers in smart tourism: a case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2021
ISSN: 2585-7878
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Radek, Norbert; Dwornicka, Renata
Fire properties of intumescent coating systems for the rolling stock
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2020
ISSN: 2585-7878
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bencat, Jan; Stypula, Krzysztof
Buildings structure response due to railway traffic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2013
ISSN: 1335-4205
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bujnak, Jan; Furtak, Kazimierz
Investigation on cracks creation and propagation in concrete slab of composite beams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2011
ISSN: 1335-4205
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nosal, Katarzyna
How to change the travellers' mobility behaviours? - examples of mobility plans
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2009
ISSN: 1335-4205
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bujnak, Jan; Furtak, Kazimierz
Research on shear connection design in composite beams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2007
ISSN: 2585-7878
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mruk, Andrzej
Characteristics of a diesel engine with a ceramic coated piston head
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2006
ISSN: 1335-4205
Szlachta, Zygmunt; Cisek, Jerzy
Dodatočné vstrekovanie paliva do valca vznetového motora ako metóda znižovania NOx
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2003
ISSN: 1335-4205
Cisek, Jerzy; Szlachta, Zygmunt; Zabłocki, Marian
Podmienky testovania emisii pewnych castic vznetovych motorov
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline = Communications - Scientific Letters of the University of Žilina
Data wydania: 2001
ISSN: 1335-4205
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/