Nowa Energia


Wydawca Wydawnictwo i Wortal „Nowa Energia”
ISSN 1899-0886
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Mikuła, Janusz; Łach, Michał
Zagospodarowanie odpadów poprocesowych z termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowa Energia
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0886
Brzeżański, Marek
Koncepcje wykorzystania odpadowych gazów poprodukcyjnych do celów energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowa Energia
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-0886
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Trojan, Marcin; Taler Dawid
Numeryczno-eksperymentalna metoda oceny zanieczyszczenia popiołem przegrzewaczy kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowa Energia
Data wydania: 2012
ISSN: 1899-0886
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/