Odlewnictwo – Nauka i Praktyka


Wydawca Instytut Odlewnictwa (Kraków)
ISSN 1730-2250
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Dziadur, Wiesław; Lisak, Janusz; Tabor, Adam
Badania korozyjne żeliwa sferoidalnego wysokoniklowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Odlewnictwo – Nauka i Praktyka
Data wydania: 2004
ISSN: 1730-2250
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/