Hutnik


Wydawca Związek Polskich Hut Żelaznych
ISSN 0018-8077
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Ryś, J.; Łaczek, S.
Obliczenie masy i współrzędnych środka masy konwertora
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hutnik
Data wydania: 1996
Rudnik, Stanisław; Lisak, Janusz
Wykresy CTPc kriogenicznych stali niklowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hutnik
Data wydania: 1989
ISSN: 0018-8077
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/