Ekotechnika


Wydawca Wydawnictwo Lektorium
ISSN 1428-2852
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Anielak, Anna M.
Modyfikowane zeolity w inżynierii środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekotechnika
Data wydania: 2005
ISSN: 1428-2852
Anielak, Anna M.
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty technologii oczyszczania ścieków zeolitami w systemie SBR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekotechnika
Data wydania: 2004
ISSN: 1428-2852
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/