Research in Logistics & Production


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 2083-4942
e-ISSN 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 10

Gajewska, Teresa
Development strategy in the field of transport of perishable food products based on the Swot analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2019
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Schiff, Krzysztof
Logistic staff managment – ant algorithm for the optimal team creation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2019
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Wojakowski, Paweł; Warżołek, Dorota
Application of Lean tools to measure and improve work in assembly cell: A case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2017
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wojakowski, Paweł
Production economics with the use of theory of constraints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2016
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Gola, Łukasz; Szewczyk, Wojciech
Current state map and reorganization of production for example real factory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2015
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wojakowski, Paweł
Plant performance calculation in automotive industry using andon system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2015
ISSN: 2083-4942
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wojakowski, Paweł; Warżołek, Dorota
The classification of scheduling problems under production uncertainty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-4942
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Wojakowski, Paweł
Towards job-shop scheduling with the use of virtual manufacturing cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-4942
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Gola, Łukasz
Database of multi-variant machining process plan
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Warżołek, Dorota; Gola, Łukasz
Timing with using pro_time_estimation program
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research in Logistics & Production
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-4950
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/