Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy


Wariant tytułu Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Wydawca Elsevier
ISSN 1386-1425
e-ISSN 1873-3557
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2014)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1602 Chemistry: Analytical Chemistry
1607 Chemistry: Spectroscopy
3105 Physics and Astronomy: Instrumentation
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 30
12
następne

Uchacz, Tomasz; Maroń, Anna M.; Szlachcic, Paweł; Danel, Andrzej; Pokladko-Kowar, Monika; Gondek, Ewa; Kolek, Przemysław; Zapotoczny, Szczepan; Stadnicka, Katarzyna M.
Photoinduced charge transfer in push-pull pyrazoline-based chromophores – relationship between molecular structure and photophysical, photovoltaic properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2023
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.4
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuterasiński, Ł.; Bodzioch, P.; Dymek, K.; Jędrzejczyk, R. J.; Chlebda, D. K.; Łojewska, J.; Sitarz, M.; Kurowski, G.; Jeleń, P.; Jodłowski, P. J.
Spectroscopic studies of MFI and USY zeolite layers over stainless steel 316L wire gauze meshes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2020
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.098
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śmiszek-Lindert, Wioleta Edyta; Chełmecka, Elżbieta; Lindert, Olaf; Dudzińska, Anna; Kaczmarczyk-Sedlaka, Ilona
Towards a better comprehension of interactions in the crystalline N-acetylbenzylamine and its sulphur analogue N-benzyl-ethanethioamide. IR, Raman, DFT studies and Hirshfeld surfaces analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.931
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman
Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.931
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chlebda, Damian K.; Jodłowski, Przemysław J.; Jędrzejczyk, Roman J.; Łojewska, Joanna
Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.931
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chlebda, Damian K.; Jodłowski, Przemysław J.; Jędrzejczyk, Roman J.; Łojewska, Joanna
2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2017
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.88
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gasiorski, P.; Matusiewicz, M.; Gondek, E.; Uchacz, T.; Wojtasik, K.; Danel, A.; Shchur, Ya.; Kityk, A. V.
On the spectral properties of methyl and methoxy derivatives of 1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxalines: Experiment and DFT/TDDFT calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2017
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.88
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sęk, Danuta; Siwy, Mariola; Małecki, Jan Grzegorz; Kotowicz, Sonia; Golba, Sylwia; Nowak, Elżbieta M.; Sanetra, Jerzy; Schab-Balcerzak, Ewa
Polycyclic aromatic hydrocarbons connected with Schiff base linkers: Experimental and theoretical photophysical characterization and electrochemical properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2017
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.88
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sek, Danuta; Siwy, Mariola; Grucela, Marzena; Małecki, Grzegorz; Nowak, Elżbieta M.; Lewinska, Gabriela; Santera, Jerzy; Laba, Katarzyna; Lapkowski, Mieczyslaw; Kotowicz, Sonia; Schab-Balcerzak, Ewa
New anthracene-based Schiff bases: theoretical and experimental investigations of photophysical and electrochemical properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2017
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.88
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grabowska, Beata; Sitarz, Maciej; Olejnik, Ewa; Kaczmarska, Karolina; Tyliszczak, Bozena
FT-IR and FT-Raman studies of cross-linking processes with Ca2+ ions, glutaraldehyde and microwave radiation for polymer composition of poly(acrylic acid)/sodium salt of carboxymethyl starch – In moulding sands, Part II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2015
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.653
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, J. P.; Jędrzejczyk, R. J.; Rogulska, A.; Wach, A.; Kuśtrowski, P.; Sitarz, M.; Łojewski, T.; Kołodziej, A.; Łojewska, J.
Spectroscopic characterization of Co3O4 catalyst doped with CeO2 and PdO for methane catalytic combustion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2014
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.353
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Markiton, M.; Kuźnik, W.; Kityk, I. V.; Brik, M. G.; Kiisk, V.; Gondek, E.; Uchacz, T.; Szlachcic, P.
Spectral kinetics of fluorescence spectra of fluoroderivatives of pyrazoloquinoline in different polymer matrices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2014
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.353
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gondek, E.; Nizioł, J.; Danel, A.; Jarosz, B.; Gąsiorski, P.; Kityk, A. V.
Novel dipyrazolopyridine derivatives as deep blue emitters for polymer based organic light emitting diodes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2012
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.977
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Creaven, B. S.; Devereux, M.; Georgieva, I.; Karcz, D.; McCann, M.; Trendafilova, N.; Walsh, M.
Molecular structure and spectroscopic studies on novel complexes of coumarin-3-carboxylic acid with Ni(II), Co(II), Zn(II) and Mn(II) ions based on density functional theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2011
ISSN: 1386-1425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gondek, E.; Nizioł, J.; Danel, A.; Szlachcic, P.; Pluciński, K.; Sanetra, J.; Kityk, I.V.
Influence of chromophore dipole moments in parameterts of organic light emitting devices based on phenyl and methyl modified pyrazoloquinoline
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2010
ISSN: 1873-3557
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuznik, W.; Ebothe, J.; Kityk, I. V.; Plucinski, K. J.; Gondek, E.; Szlachcic, P.; Uchacz, T.; Armatys, P.
Spectroscopy of fluoro derivatives of 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline in different solvants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2010
ISSN: 1873-3557
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pokladko, M.; Gondek, E.; Sanetra, J.; Nizioł, J.; Danel, A.; Kityk, I. V.; Reshak, Ali H.
Spectral emission properties of 4-aryloxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2009
ISSN: 1873-3557
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Koścień, E.; Gondek, E.; Jarosz, B.; Danel, A.; Nizioł, J.; Kityk, A. V.
Photoluminescence of 1-phenyl,3-methyl pyrazoloquinoline derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2009
ISSN: 1873-3557
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gondek, E.; Danel, A.; Kwiecień, B.; Sanetra, J.; Kityk, A.V.
Optical absorption of bisphenol A based pyrazoloquinoline dimers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2009
ISSN: 1873-3557
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Koścień, E.; Gondek, E.; Kityk, A. V.
Molecular dynamics modeling in quantum chemical calculations: Optical absorption spectra of 1,3-Dimethyl-1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2008
ISSN: 1873-3557
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/