Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna


Wydawca Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Warszawa)
ISSN 0137-3854
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mazur, Wanda; Lisak, Janusz; Paluszkiewicz, Tadeusz
Przemiany fazowe w kriogenicznych stalach niklowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-3854
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/