Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska = Current Issues of Monument Conservation in Gdansk


Wariant tytułu Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska
Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska : materiały posesyjne
Wydawca Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ISSN 1895-5266
Uwagi Instytucja sprawcza:
Politechnika Gdańska. Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków,
Politechnika Gdańska. Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Żychowska, Maria J.
Oblicza powojennej architektury
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska = Current Issues of Monument Conservation in Gdansk
Data wydania: 2006
ISSN: 1895-5266
Żychowska, Maria J.
Regionalne odcienie moderizmu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska = Current Issues of Monument Conservation in Gdansk
Data wydania: 2004
ISSN: 1895-5266
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/