Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie


Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
ISSN 2081-4224
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Obryn, Kajetan'd; Jeziorowski, Wojciech
Zabezpieczenie i podsadzanie wyrobisk komorowych KS "Wieliczka" na wybranych przykładach, jako ochorna przed zagrożeniem zawałowym i zapadliskowym oraz element ochrony substancji zabytkowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Data wydania: 2014
ISSN: 2081-4224
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Marcak, H.; Gołębiowski, T.; Tomecka-Suchoń, S.
Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Data wydania: 2007
ISSN: 2081-4224
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/