Journal of Strain Analysis for Engineering Design


Wydawca SAGE Publications
ISSN 0309-3247
e-ISSN 2041-3130
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2015)
25 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)