Proceedings of Artificial Intelligence Studies


Wariant tytułu Proceedings of Artificial Intelligence
Wydawca Publishing House of Universitity of Podlasie
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Podlaska (Siedlce). Instytut Informatyki
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Gąciarz, T.; Czajkowski, T.
Dewarping of camera based document images based on text lines estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of Artificial Intelligence Studies
Data wydania: 2009
Drabowski, Mieczysław
Solving resources assignment and tasks scheduling problems using neural networks
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Drabowski, Mieczysław
Coherent synthesis of heterogeneous system - an ant colony optimization approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Drabowski, Mieczysław
Coherent synthesis of heterogeneous system – an evolutionary approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/