Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica


Wydawca University of Tartu Press
ISSN 1406-2283
e-ISSN 2228-4699
Uwagi Instytucja sprawcza: University of Tartu. Faculty of Mathematics
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Skrzyński, Marcin
A note on spark varieties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica
Data wydania: 2014
ISSN: 1406-2283
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Plichko, Anatolij
Norm approximation property
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica
Data wydania: 2014
ISSN: 2228-4699
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/