Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego


Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Publikacji
ISSN 0867-6143
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12


Publikacje w tym tytule: 3

Bazarnik, Mirosława; Bazarnik, Jakub
Mineralizacja septariowa w konkrecjach węglanowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-6143
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Postawa, Adam; d'Obyrn, Kajetan
Zmiany warunków zasilania wycieku WVI-32 w Kopalni Soli Wieliczka w świetle wieloletnich badań izotopowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Data wydania: 2013
ISSN: 1644-0870
Lista MNiSW/MEiN: nie
Zdechlik, Robert; Gołębiowski, Tomisław; Tomecka-Suchoń, Sylwia; Żogała, Bogdan
Wykorzystanie metod hydrogeochemicznych i geofizycznych do oceny wpływu składowisk odpadów górniczych na środowisko wodne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Data wydania: 2011
ISSN: 0867-6143
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/