Studia Informatica : systems and information technology = Studia Informatica : systemy i technologie informacyjne


Wariant tytułu Studia Informatica : systemy i technologie informacyjne
Wydawca Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
ISSN 1731-2264
Uwagi Instytucja sprawcza: Siedlce University of Natural Sciences and Humanitie. Institute of Computer Science
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
6 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Drabowski, Mieczysław
Coherent synthesis of heterogeneous system - an ant colony optimization approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Informatica : systems and information technology = Studia Informatica : systemy i technologie informacyjne
Data wydania: 2007
ISSN: 1731-2264
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/