Inspektor : biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego


Wydawca Urząd Dozoru Technicznego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Urbańczyk, Paweł; Słania, Jacek; Golański, Grzegorz; Pietryka, Izabela
Analiza wyników badań złącza spawanego rurociągu pary świeżej wytworzonego ze stali w gatunku 12HMF po czasie eksploatacji przekraczającym 400 tys. godzin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inspektor : biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego
Data wydania: 2014
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/