Industrial & Engineering Chemistry Research


Wariant tytułu I&EC Research
Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0888-5885
e-ISSN 1520-5045
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Gancarczyk, Anna; Iwaniszyn, Marzena; Piątek, Marcin; Korpyś, Mateusz; Sindera, Katarzyna; Jodłowski, Przemysław J.; Łojewska, Joanna; Kołodziej, Andrzej
Catalytic combustion of low-concentration methane on structured catalyst supports
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2018
ISSN: 1520-5045
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.375
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wyczesany, Andrzej
Calculation of vapor-liquid-liquid equilibria at atmospheric and high pressures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2014
ISSN: 0888-5885
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.587
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaca, Katarzyna Z.; Parkinson, John A.; Lue, Leo ; Sefcik, Jan
Equilibrium speciation in moderately concentrated formaldehyde−methanol−water solutions investigated using 13C and 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2014
ISSN: 0888-5885
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.587
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wójtowicz, Ryszard
Choice of an optimal agitated vessel for the drawdown of floating solids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2014
ISSN: 1520-5045
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.587
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kijkowska, Regina; Kowalski, Zygmunt; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna
Tripolyphosphate made from wet-process phosphoric acid with the use of a rotary kiln
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2008
ISSN: 0888-5885
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kijkowska, Regina; Kowalski, Zygmunt; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna
Effect of impurities (Fe3+ and Al3+) on the temperature of sodium tripolyphosphate formation and polymorphic transformation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2007
ISSN: 1520-5045
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kijkowska, Regina; Kowalski, Zygmunt; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew
Effect of aluminum on Na5P3O10 (Form-II → Form I) thermal transformation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial & Engineering Chemistry Research
Data wydania: 2004
ISSN: 1520-5045
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/