Hybryda


Wariant tytułu Hybryda : pismo artystyczno-literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART
Hybryda : pismo artystyczno-literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART
Wydawca Janusz Trzebiatowski Stowarzyszenie Twórcze POLART
ISSN 1731-9668
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Latała, Zbigniew
Chopin i jego muzyka jako inspiracja dla plakatu artystycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hybryda
Data wydania: 2021
ISSN: 1731-9668
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Latała, Zbigniew
Inspirująca rola muzyki w projektowaniu plakatu artystycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hybryda
Data wydania: 2017
ISSN: 1731-9668
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
Z zagadnieńnowej formy w architekturze na przełomie XIX i XX wieku Pomiędzy późnym historyzmem a neohistoryzmem i eklektyzmem nieawangardowej nowoczesnosci. Część I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hybryda
Data wydania: 2012
ISSN: 1731-9668
Tołłoczko Zdzisława; Tołłoczko Tomasz
Sztuka pomników czy pomniki sztuki? Czyli rzecz o historyzmie małej architektury w XIX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hybryda
Data wydania: 2012
ISSN: 1731-9668
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/