Branżowy Magazyn Przemysłowy Surowce Budowlane


Wydawca BMP
ISSN 1734-798X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Grzybowska, Wanda
Problemy stosowania geosyntetyków w drogownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Branżowy Magazyn Przemysłowy Surowce Budowlane
Data wydania: 2002
ISSN: 1734-798X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/