Methods of Functional Analysis and Topology


Wydawca National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Mathematcs
ISSN 1029-3531
e-ISSN 2415-7503
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lopushansky, O. V.; Zagorodnyuk, A. V.
A Hilbert space of functions of infinitely many variables
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Methods of Functional Analysis and Topology
Data wydania: 2004
ISSN: 1029-3531
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/