Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Ekonomiczne Problemy Usług
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1896-382X
e-ISSN 2353-2866
Seria główna Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Lorenc, Augustyn
Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński
Data wydania: 2018
ISSN: 1896-382X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Dominik, Ireneusz; Dwornicka, Renata
Construction and controlling of the gripper for medical devices driven by shape memory alloy actuators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-6818
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Dwornicka, Renata; Golemiec, Mateusz; Dominik, Ireneusz
Computer aided calculations of center of mass for human body and its individual parts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-6818
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Autostrada innowacji – przestrzenny rozwój sieci ośrodków technologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński
Data wydania: 2010
ISSN: 1896-382X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/