Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju


Wariant tytułu Studia Cykl Monografii / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Studia KPZK
Studia KPZK PAN
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Wydawca Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
ISSN 0079-3507
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 7

Ziobro, Anna B.
Polityka względem przestrzeni miejskiego obszaru funkcjonalnego na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Data wydania: 2017
ISSN: 0079-3507
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Zuziak, Zbigniew K.
Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Langer, Piotr
Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Wielofunkcyjność małego miasta – szansa czy zagrożenie?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Jonak, Marcin
Koncepcja określania granic obszaru metropolii rzeszowskiej na podstawie zjawisk i czynników rynku nieruchomości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Współczesne realizacje dla szkolnictwa wyższego w przestrzeni Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Wdowiarz-Bilska, Matylda; Zuziak, Zbigniew
Krakowskie uczelnie w przestrzeni miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/