Przeworskie Studia Regionalne / Starostwo Powiatowe w Przeworsku. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy


Wydawca Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
ISSN 2299-8357
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Urbańska, Marta A.
Koncepcja rewitalizacji oranżerii w dawnej siedzibie Ordynacji xx. Lubomirskich w Przeworsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przeworskie Studia Regionalne / Starostwo Powiatowe w Przeworsku. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Data wydania: 2013
ISSN: 2299-8357
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/