Nonlinear Optics, Quantum Optics


Wariant tytułu Nonlinear Optics, Quantum Optics : concepts in modern optics
Wydawca Old City Publishing
ISSN 1543-0537
e-ISSN 1944-8325
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Bogdał, Dariusz; Pajda, Michał; Pielichowski, Jan; Attias, Andre-Jean; Fave, Jean-Louise
Synthesis and characterization of novel carbazole and bipyridine copolymers as photorefractive materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nonlinear Optics, Quantum Optics
Data wydania: 2007
ISSN: 1543-0537
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mandowska, Ewa; Mandowski, Arkadiusz; Świa̧tek, Józef; Mazela, Wojciech; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Dependence of luminescence properties on preparation conditions of epoxy resin modified by carbazole derivative
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nonlinear Optics, Quantum Optics
Data wydania: 2007
ISSN: 1543-0537
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowski, Jan; Bogdał, Dariusz; Bednarz, Monika; Kajzar, Francois; Nizioł, Jacek; Armatys, Pawel
New diazocarbazole derivatives for photonic applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nonlinear Optics, Quantum Optics
Data wydania: 2007
ISSN: 1543-0537
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/