Fire Technology


Wydawca Springer
ISSN 0015-2684
e-ISSN 1572-8099
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Hager, Izabela
Colour change in heated concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fire Technology
Data wydania: 2014
ISSN: 1572-8099
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.297
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/