European Journal of Environmental and Civil Engineering


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1964-8189
e-ISSN 2116-7214
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Carré, Hélène; Hager, Izabela; Perlot, Céline
Contribution to the development of colorimetry as a method for the assessment of fire-damaged concrete
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: European Journal of Environmental and Civil Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 1964-8189
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane
Impulse response function analysis of pore pressures in earthdams
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: European Journal of Environmental and Civil Engineering
Data wydania: 2008
ISSN: 1964-8189
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/