European Journal of Environmental and Civil Engineering


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1964-8189
e-ISSN 2116-7214
Impact Factor dla czasopisma 0.306 (od 2012)
0.437 (od 2013)
0.514 (od 2014)
0.636 (od 2015)
0.897 (od 2016)
1.29 (od 2017)
1.873 (od 2018)
1.832 (od 2019)
2.516 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Carré, Hélène; Hager, Izabela; Perlot, Céline
Contribution to the development of colorimetry as a method for the assessment of fire-damaged concrete
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: European Journal of Environmental and Civil Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 1964-8189
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane
Impulse response function analysis of pore pressures in earthdams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Environmental and Civil Engineering
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/