Archives of Control Sciences


Wydawca De Gruyter
ISSN 1230-2384
e-ISSN 2300-2611
Uwagi Instytucja sprawcza: Institute of Automatic Control. Silesian University of Technology
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
15 (od 2015)
15 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/acsc
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Mazgaj, Witold; Szular, Zbigniew; Węgiel, Tomasz
Control methods for PWM rectifier cooperating with variable speed PM generator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Control Sciences
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-2384
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Impact Factor: 0

Special issue on Granular Computing
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2002
Bargiela, Andrzej; Pedrycz, Witold; Hirota, Kaoru
Data granulation through optimization of similarity measure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Control Sciences
Data wydania: 2002
ISSN: 1230-2384
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/