Acta Energetica : AE


Wydawca ENERGA
ISSN 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7


Publikacje w tym tytule: 6

Sieńko, Tomasz; Szczepanik, Jerzy Wojciech
Reactive power compensation device based on matrix converter
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Energetica : AE
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szczepanik, Jerzy; Rozegnał, Bartosz
Laboratory power system model designed for testing dynamic processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Energetica : AE
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szczepanik, Jerzy; Rozegnał, Bartosz
Laboratoryjny model systemu elektroenergetycznego przeznaczony do badań procesów dynamicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta Energetica : AE
Data wydania: 2015
ISSN: 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sieńko, Tomasz; Szczepanik, Jerzy
Study of the use of a matrix converter for building a phase shifter
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Energetica : AE
Data wydania: 2015
ISSN: 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Duda, Piotr; Felkowski, Łukasz
Analysis of superheater work under creep conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Energetica : AE
Data wydania: 2015
ISSN: 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szczepanik, Jerzy; Sieńko, Tomasz
New multiphase matrix converter based device for power flow control
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Energetica : AE
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-3022
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/