Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych SNOE / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Technologii


Wydawca Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Technologii
ISSN 1898-844X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Skoczypiec, Sebastian; Ruszaj, Adam
Prezentacja laboratorium i prac zespołu Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych SNOE / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Technologii
Data wydania: 2011
ISSN: 1898-844X
Skoczypiec, Sebastian; Wyszyński, Dominik; Ruszaj, Adam; Lipiec, Piotr; Grabowski, Marcin
Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego procesu obróbki elektrochemicznej wspomaganej laserowo
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych SNOE / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Technologii
Data wydania: 2011
ISSN: 1898-844X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/