Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały


Wariant tytułu Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements of the Wrocław University of Technology. Studies and Research
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 1733-0718
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 5

Gomez, F. Alejandro; Sobczyk, Tadeusz J.
Influence of design data of induction motor on effects of cage asymmetry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały
Data wydania: 2012
ISSN: 1733-0718
Sobczyk, Tadeusz J.; Weinreb, Konrad; Sułowicz, Maciej
Diagnostyka silników klatkowych oparta na składowych symetrycznych prądów stojana
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Węgiel, Tomasz; Weinreb, Konrad; Sułowicz, Maciej
Wpływ harmonicznych żłobkowych przewodności na kształt widma prądu stojana w maszynie indukcyjnej z ekscentrycznym wirnikiem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Warzecha, Adam
Wyznaczanie efektów nasyceniowych w silniku asynchronicznym na podstawie obliczeń polowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Drozdowski, Piotr; Petryna, Janusz; Szular, Zbigniew
Szacowanie bilansu mocy napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji:
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/