International Journal of Research in Engineering and Technology : IJRET


Wydawca eSAT Publishing House
ISSN 2321-7308
e-ISSN 2319-1163
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
0 (od 2015)
4 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pawluk, J.; Cholewa, A.; Kurdowski, W.; Derkowski, W.
Some problems with prestressed concrete sleepers durability
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: International Journal of Research in Engineering and Technology : IJRET
Data wydania: 2014
ISSN: 2319-1163
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/