Biuletyn Informacyjny Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Wydawca Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ISSN 1899-5608
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Dębowski, Jacek
Wielka płyta - problem mały czy duży
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Data wydania: 2013
ISSN: 1899-5608
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/