Cuprum


Wariant tytułu Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
Wydawca KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (Wrocław)
ISSN 0137-2815
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4


Publikacje w tym tytule: 2

d'Obyrn, Kajetan; Chwałek, Jarosław; Kucharz, Jan; Fabich, Sławomir; Kokot, Bogdan
Koncepcja przebudowy i wyposażenia szybu "Paderewski" w Kopalni Soli "Wieliczka"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cuprum
Data wydania: 2013
ISSN: 0137-2815
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Żelazny, Sylwester; Włodarczyk, Bogusław
Ocena stanu środowiska wokół osadników odpadów poflotacyjnych w Z.G. "Trzebionka"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cuprum
Data wydania: 2003
ISSN: 0137-2815
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/