Kultura Popularna


Wydawca Wydawnictwo SWPS Academica
ISSN 1644-8340
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Lubelska, Maria
Bieda jako tabu w architekturze. Do kogo należy przestrzeń publiczna?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kultura Popularna
Data wydania: 2012
ISSN: 1644-8340
Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Zamysł - realizacja - odbiór. Łamanie tabu w przestrzeni publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kultura Popularna
Data wydania: 2012
ISSN: 1644-8340
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/