Medycyna Praktyczna. Stomatologia


Wydawca Medycyna Praktyczna
ISSN 2084-5448
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4


Publikacje w tym tytule: 1

Żarow, Maciej; Milewski, Grzegorz
Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Medycyna Praktyczna. Stomatologia
Data wydania: 2014
ISSN: 2084-5448
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/