Turbulence


Wydawca Polish Pilot Centre of ERCOFTAC

Częstochowa University of Technology. Institute of Thermal Machinery
ISSN 0860-7222
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, P.
Experimental method for the analysis of the pulsating gas flow in compressor manifold with liquid contamination
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Turbulence
Data wydania: 2005
Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.; Żelasko, J.
Experimental investigation of momentum and heat transfer phenomena in ice slurry flow
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Turbulence
Data wydania: 2005
ISSN: 0860-7222
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/