Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego


Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ISSN 1898-6706
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bzdek, S.; Gaszyński, J.
Kształtowanie zasypu gruntowego na wypukłej powierzchni konstrukcji, zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/