Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2662
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3


Publikacje w tym tytule: 1

Pędrak, Grzegorz
Symulacja metod przetwarzania A/D i rekomendacja zastosowań na podstawie ich charakterystyk
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
Data wydania: 2005
ISSN: 0209-2662
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/