EM Engineering Mechanics Proceedings ...


Wariant tytułu EM Proceedings
Wydawca Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Theoretical and Applied Mechanics
ISSN 1805-8248
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Bartel, S.; Holek, M.; Domin, J.; Karczewski, J.; Kozielski, L.; Pilch, Z.; Wyciślok, A.
Joining methods of natural sausage casing with using of high frequency current
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bartel, S.; Domin, J.; Karczewski, J.; Kciuk, M.; Kozielski, L.; Pilch, Z.; Wyciślok, P.
Testing the strength of laser-bonded animal intestines
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bęczkowski, R.; Kordas, P.; Parzych, S.
Using experimental design to determine the wear resistance of the padded layers by FCAW
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stryszewska, T.; Kańka, S.
An application of ultrasounds to assessment of harmful salts accumulation in the body of traditional ceramics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Milewski, G.
Comparative analysis of Burzyński-Torre strength hypothesis for dentine and enamel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/