Annals of Pure and Applied Logic


Wydawca Elsevier
ISSN 0168-0072
e-ISSN 1873-2461
Impact Factor dla czasopisma 0.504 (od 2012)
0.451 (od 2013)
0.548 (od 2014)
0.582 (od 2015)
0.647 (od 2016)
1 (od 2017)
0.829 (od 2018)
0.752 (od 2019)
0.678 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Grzech, Magdalena
Set theoretical aspects of the Banach space l∞=c0
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annals of Pure and Applied Logic
Data wydania: 2004
ISSN: 0168-0072
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/