Annals of Pure and Applied Logic


Wydawca Elsevier
ISSN 0168-0072
e-ISSN 1873-2461
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Grzech, Magdalena
Set theoretical aspects of the Banach space l∞/c0
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annals of Pure and Applied Logic
Data wydania: 2004
ISSN: 0168-0072
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/