Physica. B, Condensed Matter


Wydawca Elsevier
ISSN 0921-4526
e-ISSN 1873-2135
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Spałek, J. et al.; Zach, R. et al.
Verwey transition in magnetite at high pressure: A new quantum critical point at the onset of metallization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physica. B, Condensed Matter
Data wydania: 2009
ISSN: 0921-4526
Jankowska-Sumara, I.; Osak, A.
Dielectric, ferroelectric and pyroelectric properties of Pb[(Ni1/3Sb2/3)xTiyZrz]O3 ceramics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physica. B, Condensed Matter
Data wydania: 2009
ISSN: 0921-4526
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wiecheć, A.; Zach, R. et al.
Magnetic susceptibility studies of single-crystalline zinc ferrites under pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physica. B, Condensed Matter
Data wydania: 2005
ISSN: 0921-4526
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bażela, W.; Penc, B.; Stusser, N.; Szytuła, A.; Wawrzyńska, E.; Zygmunt, A. et al.
Neutron diffraction studies of R2RhSi3 (R=Dy, Ho, Er) compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physica. B, Condensed Matter
Data wydania: 2004
ISSN: 0921-4526
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/