Rocznik Wschodni


Wydawca Wydawnictwo Remark
ISSN 1234-8864
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej (Rzeszów)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Kosętka, Kinga
Wybrane aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wschodni
Data wydania: 2006
ISSN: 1234-8864
Kosętka, Kinga
Otwarcie rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Wschodni
Data wydania: 2004
ISSN: 1234-8864
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/