Advances in Science and Technology


Wydawca Trans Tech Publications (TTP)
ISSN 1662-0356
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Reszka, Kazimierz; Zurek, Zbigniew; Szczypinski, M.; Jaron, Artur
Oxide films formed on FeCrAl steel foil coated with Pt and Al films
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Microstructura of ceramic brick contaminated by magnesium sulphate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/