wSieci


Wydawca Fratria
ISSN 2300-6315
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Kawecki, Janusz
Nie chcieli milczeć
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: wSieci
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-6315
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Kawecki, Janusz
Jak z profesora zrobić chuligana
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: wSieci
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-6315
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/