Roads and Bridges = Drogi i Mosty


Wariant tytułu Drogi i Mosty
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ISSN 1643-1618
e-ISSN 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2014)
11 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Klasyfikacja ASJC 2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Burghardt, Tomasz E.; Köck, Birgit; Pashkevich, Anton; Fasching, Alexander
Skid resistance of road markings: literature review and field test results
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zieliński, Piotr
Testing of asphalt mixtures containing an addition of reclaimed asphalt shingles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Błazik-Borowa, Ewa; Jukowski, Michał; Bohatkiewicz, Janusz; Rymsza, Janusz
The impact of equipments of animal passages on their efficiency
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Wenzel, Kevin M.
A study of premium glass beads for road marking materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Bartusiak, Jacek
Solution for a two-year renewal cycle of structured road markings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spławińska, Malwina
Analysis of the influence of traffic flow variability on noise level on roads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2019
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cafiso, Salvatore; D'agostino, Carmelo; Kieć, Mariusz; Pappalardo, Giuseppina
Surrogate measure of safety from road inspection data – experimental test on Polish roads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2017
ISSN: 1643-1618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tracz, Marian; Kieć, Mariusz
Development and upgrading of two-lane single road network in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2016
ISSN: 1643-1618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spławińska, Malwina
Methodology for determining traffic volume for the analysis of roads efficiency
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-769X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spławińska, Malwina; Zieliński, Piotr; Burnos, Piotr
Influence of traffic flow variability of heavy vehicles and temperature on pavement fatigue life
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2015
ISSN: 1643-1618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bęc, Jarosław; Lipecki, Tomasz; Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz
Model investigations and numerical analysis of an arch shaped footbridge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2013
ISSN: 1643-1618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lipecki, Tomasz; Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz
Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge for pedestrian and bicycle traffic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2013
ISSN: 1643-1618
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Górszczyk, Jarosław; Grzybowska, Wanda
Analizy termiczne asfaltowej nawierzchni drogowej z wykorzystaniem MES
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2011
ISSN: 1643-1618
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Flaga, Andrzej; Podgórski, Jerzy; Błazik-Borowa, Ewa; Bosak, Grzegorz; Bęc, Jarosław
Analiza aerodynamiczna mostu podwieszonego III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roads and Bridges = Drogi i Mosty
Data wydania: 2002
ISSN: 1643-1618
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/